www.mobarn.noVåre barnehager

Nyhetsarkiv

 • Mobarn Nordbyen barnehage AS er en parfymefri barnehage

  Takk for at du ikke bruker parfymerte produkter når du er innom barnehagen vår. Gjelder også parfymerte hygieneprodukter. Noen blir dessverre syke av det som lukter godt for andre....
  Luft uten parfyme er frisk luft for alle😊

 • La Vandre

  Godt nytt år!
  Nytt år byr på nye muligheter. Kanskje dette blir året hvor boden får en skikkelig opprydning?😊
  Fortsett med å legge ut det som er for smått eller ikke lengre brukes, og husk La Vandre når behovet for nye klær og nytt utstyr melder seg.

 • FORELDREUNDERSØKELSEN 2022

  I november 2022 skal Mobarn gjennomføre Foreldreundersøkelsen. Mobarn Nordbyen barnehage gjennomfører Foreldreundersøkelsen fra den 1. november til den 25. november.
  Det er foreldre/ foresatte til barna i barnehagen som skal svare på undersøkelsen. Det er kun en av foreldrene som skal svare per barn.

   

 • INFORMASJON OM INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING

  Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass. Det kan også søkes om gratis kjernetid for barn mellom 2 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt. Familien må søke om reduksjon til kommunen.

 • PLANLEGGINGSDAGER

  Planleggingsdager bruker personalet til planlegging, barnehagen blir da stengt for barna de dagene. Neste planleggingsdag er fredag 27. mai 2022

 • Korona – trafikklysmodellen innføres igjen i barnehagene

  Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen innføres igjen fra den 9. desember 2021. Dette innebærer at alle barnehager og skoler må drive på grønt nivå.

  Lokale helsemyndigheter i kommuner med mye smitte kan vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå.

 • SOMMERLES

  Alle som skal begynne i 1. klasse høsten 2021 er velkomne til å bli med på Sommerles.no!
  Sommerles inviterer foreldre til å bli med på Sommerles sammen med den kommende 1. klassingen. Sommerles.no åpner 1. juni og kampanjen varer til 31. august.

 • Heier du på Mobarn Nordbyen barnehage

  Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt. I Norge har vi et unikt mangfold av barnehager – kommunale og private, store og små, med ulik form og innhold.

 • NASJONAL MARKERING TORSDAG 19. NOVEMBER 2020

  Hjelp oss å stoppe forskjellsbehandlingen - før det er for sent!

 • FORESLÅTT ENDRING I MAKSPRIS

  I forslag til statsbudsjett er månedsbetaling for hel plass i barnehagen for 2021 satt til kr. 3 230,- pr. mnd

 • BESØK AV VENNY

  I uke 46 får Mobarn Nordbyen barnehage besøk av Venny og har ekstra fokus på vennskap.

  I 2018 lanserte Mobarn maskoten Venny, som er med å spre glede og moro på alle Mobarns barnehager, og er selve symbolet på viktigheten av gode vennskapsrelasjoner.

  Det ble også laget en Mobarn-sang "Du kan bli min venn!" som handler om viktigheten av å legge til rette for gode vennskapsrelasjoner i barnehagene våre.

 • Informasjon om Koronatiltak

  Alle skoler og barnehager i Molde holdes stengt fredag!
  Mobarn følger retningslinjene til Molde kommune, følg med på nye oppdateringer fra Molde kommune


 • BARNEHAGEDAGEN TIRSDAG 10. MARS 2020

  Arrangementet for førskolebarna på barnehagedagen i Molde avlyses. Tiltaket er et ledd i kommunens arbeid med å redusere smitterisikoen for coronaviruset.


 • SKI OG AKEDAG

  JIPPI NÅ ER SNØEN HER SÅ DET BLIR SKI OG AKEDAG VED FROSKEDAMMEN TORSDAG DEN 27. FEBRUAR

 • I E VI 2020

  I-E-VI er et korprosjekt rettet mot skolestartere i barnehage og alle førsteklassinger i nye Molde kommune.

 • Helsesøster i barnehage 2019/2020 - Nytt tilbud i Molde

  Helsestasjonen og alle barnehagene i Molde ønsker å utvide et samarbeid, og åpne for at foreldre kan få snakke med helsesøster i barnehagen. Dette er en utprøving av et tilbud, og foreløpig er det en helsesøster, Gunvor Ruset, som har en stilling rettet ut mot barnehagene.

 • SPRÅK

  Mobarn Nordbyen barnehage har som mål å skape et godt språkmiljø i barnehagen. Gjennom fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst, skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

 • DYREFEST TORSDAG 31.10.19

  Avdeling Solkroken inviterer barna på avdeling Humlehjørnet og Flaggspetten til dyrefest

 • Foreldrekonferansen: «Bemanning i barnehagen»

  Foreldreutvalget for barnehager (FUB) arrangerer foreldrekonferansen: «Bemanning i barnehagen» på Gardermoen fra 19. – 20. oktober 2019.

 • SOMMER I BARNEHAGEN

  Om sommeren er det ferietid og de vanlige aktivitetene går ut. Det varierer fra uke til uke hvor mange barn som er i barnehagen. Sommertemperaturen går litt opp og ned, denne uka har vi avkjølt oss i vannsprederen i barnehagen:-)

 • Økning av månedsbetaling fra 1. august 2019

  I statsbudsjett for 2019 ble det vedtatt økning av månedsbetaling fra 01.01.19 og fra 01.08.19

 • KONSERT 2. MAI FOR I-E-VI KORET KL. 13.30

  I-E-VI koret er en storsatsning på sang for alle førskolebarna (Revungane) i barnehage og 1. klassinger i Molde, Misund og Nesset. Vi synger den nye kommunen sammen!

 • FORELDREMØTE

  Torsdag den 4. april blir det felles foreldremøte med Kristin Øksenvåg som er mobbeombud i Møre og Romsdal, for Mobarn Nordbyen og Øverland barnehage kl. 18 - 20 på Rådhussalen i Molde kommune.

 • FØRSKOLEBARNA BESØK PÅ NORDBYEN SFO

  Førskolebarna på Mobarn Nordbyen barnehage ble invitert til aktiviteter og formiddagsmat på Nordbyen SFO onsdag den 27. februar 2019

 • 4-åringene besøker Råkhugen omsorgssenter

  Onsdag den 19. desember er 4-åringene invitert på besøk til Råkhaugen omsorgssenter til å se teaterforestillingen "Snekker Andersen" sammen med de

 • PYSJAMASFEST

  Torsdag 15. november inviterer avdeling Humlehjørnet alle barn og personale på Solkroken og Flaggspetten til pysjamasfest. Alle barna kan komme i nattdrakt og med et kosedyr:-)

 • HØSTFEST

  Torsdag 25.oktober inviterer Flaggspetten alle barn og personale på Solkroken og Humlehjørnet til høstfest

 • Besøk av skolebarna "våre"

  Fredag den 5. oktober kommer barna som startet i første klasse høsten 2018 på besøk i barnehagen når de er ferdige på skolen.

 • Hils på Venny - Mobarns nye maskot!

  Tirsdag 5. juni var 160 førskolebarn fra Mobarn samlet til lek og moro i årets Mobarn-mesterskap i Jensgurilia. Her fikk de hilse på Mobarns nye maskot, Venny, for aller første gang.

 • TUR TIL BRANNSTASJONEN FOR 3- OG 4-ÅRINGENE

  Onsdag den 30. mai skal 3- og 4-åringene våre på åpen dag for barnehager på Molde brannstasjon

 • SOMMERTUR

  Tirsdag den 29. mai skal Mobarn Nordbyen barnehage på sommertur til Katthola

 • BARNEHAGEDAGEN

  Tirsdag 13. mars er barnehagedagen og tema i 2018 er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!»

 • Felles foreldremøte for Mobarn-barnehagene i Molde kommune

  Det viktige temaet "Mobbing i barnehagen - de voksnes ansvar", står på agendaen når det 7. mars inviteres til felles foreldremøte for alle Mobarn-barnehagene i Molde kommune.

 • Miljøposer til alle barna i Mobarns 12 barnehager

  Mobarns barnehager er Miljøfyrtårnsertifisert, noe som innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Nå ønsker vi å bidra ytterligere med å redusere bruken av plast i barnehagene og innfører tøyposer til alle barna i Mobarns 12 barnehager.

 • BRANNVERNUKE

  I uke 38 har vi brannvernuke på Mobarn Nordbyen barnehage, og deltar i Nasjonal brannvernøvelse

 • NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER

  Den nye rammeplanen gjelder fra 1. august 2017.

 • Foreldremøte for foreldre/foresatte til skolestartere på Nordbyen skole høsten 2017

 • KARNEVAL

  Fredag den 17. februar blir det karneval på Mobarn Nordbyen barnehage

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer ny nettside for foreldre

  Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

 • Høring – forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

 • Barne- og ungdomsplan 2016-2026

  Barne- og ungdomsplan 2016-2026 legges ut på kommunens hjemmeside www.molde.kommune.no/planportalen i tiden 22.juni 2016 til 20.september 2016.


 • KJØKKENHAGEPROSJEKT

  Nordbyen barnehage begynte med prosjekt "Kjøkkenhage" høsten 2015 da vi fikk et gavebrev fra Molde og Omegn Hagelag til å støtte prosjektet. Vi er veldig glade for at Hagelaget gir oss forsatt støtte til å jobbe videre med kjøkkenhageprosjektet i 2016

 • Regional foreldrekonferanse

 • PROSJEKT "VENNSKAP PÅ RAMME ALVOR"

  Torsdag 4. februar var det avslutning på prosjektet "Vennskap på ramme alvor" og lansering av digital sluttrapport i kantina på Molde Videregående for alle barnehageansatte i Molde, og inviterte gjester.

 • BARNEHAGE- FOKUS PÅ SPRÅK

  I Bomagasinet nr. 4 2015 står det en artikkel om Mobarn Nordbyen barnehage, se vedleggene under

 • NY FINANSIERING AV BARNEHAGER 2016

  Nå avgjøres den fremtidige finansieringen av barnehagene. Gammel og ny modell er ute på høring - en av dem skal tre i kraft 1. januar 2016

 • INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE

  Stortinget vedtok en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass fra 1. mai 2015.

 • Vi har fått ny hjemmeside

  Velkommen til ny hjemmeside for Nordbyen barnehage.
  Vi håper du vil følge oss, og bli en aktiv bruker av hjemmesiden:-)