www.mobarn.noVåre barnehager

I E VI 2020

I-E-VI er et korprosjekt rettet mot skolestartere i barnehage og alle førsteklassinger i nye Molde kommune.

Hovedmålet med prosjektet er å fremme sangglede og samhold. Samtidig vil sangen være med på å styrke språkutvikling og kunne lette overgangen mellom barnehage og skole. 

Gjennomføring av prosjektet: 

Skolene og barnehagene får tilsendt lydfiler og tilgang til youtubekanal til sangene som skal brukes, til å øve på sangene i barnehagen.

Fellesøving for barnehagene i nærområdet blir på Nordbyen skole torsdager i uke 6, 12 og 17 Kl. 1200 – 12.45.

Lærere fra Kulturskolen i Molde reiser ut til øvingskolene og holder sangøvelse med barna. 

Det vil bli tre konserter, en i Nesset, en i Midsund og en i Molde mot slutten av skoleåret. 

 

Promofilm av fjorårets prosjekt

https://vimeo.com/340644704/9961586106