www.mobarn.noVåre barnehager

PLANER

Under punktet planer har vi lagt ut "Informasjonsskriv", "Årsplan for Mobarn Nordbyen barnehage" "Handlingsplan mot Mobbing for Mobarn Nordbyen barnehage", "Handlingsplan seksuelle overgrep", "Plan for Revungan", "Plan fra eldst til yngst" og "Informasjon om foreldreråd og samarbeidsutvalg". Her er også en link til Rammeplanen for barnehager (2017). Vi har også lagt ut skrivet "Parfymefri barnehage" med div linker.

Informasjonsskriv om Mobarn Nordbyen barnehage 

Informasjonsskriv 2020

Informasjon om Foreldreråd og Samarbeidsutvalg

 

Årsplan 2020 - 2021                                                                                                         

Årsplanen for Mobarn Nordbyen barnehage, er ett arbeidsredskap for å styre barnehagen mot visjonen og målene vi har satt oss, og å synliggjøre praksisen vår. Årsplanen er utarbeidet i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Årsplan 2020-2021

 

Årsoversikt 2020 - 2021

ÅRSOVERSIKT 2020 -2021 

 

Handlingsplan mot mobbing for Mobarn Nordbyen barnehage

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR MOBARN NORDBYEN BARNEHAGE

 

Handlingsplan mot seksuelle overgrep 

Handlingsplan seksuelle overgrep 050717

 

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  - Gjeldende fra 1. august 2017

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

 

Parfymefri barnehage

Vi oppfordrer foreldrene til å være parfymefri i barnehagen og bruke parfymefri alternativ

Vær parfymefri barnehage

 

Overgang mellom barnehage og skole

Molde kommune har utarbeidet en plan for de eldste barna i barnehagen som heter "Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Molde kommune 2017 - 2020".

Plan for Revungan

Plan Fra eldst til yngst revidert 1.06.17