www.mobarn.noVåre barnehager

PLANER

Under punktet planer har vi lagt ut: Informasjonsskriv, Årsplan for Mobarn Nordbyen barnehage, Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager, Handlingsplan og beredskapsplan for forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn, Felles verdigrunnlag for Mobarns barnehager, Plan for overganger og Informasjon om foreldreråd og samarbeidsutvalg. Vi har også lagt ut skrivet "Parfymefri barnehage" med div linker, og en link til Rammeplanen for barnehager (2017).

Informasjonsskriv om Mobarn Nordbyen barnehage 

Informasjonsskriv Mobarn Nordbyen barnehage

Informasjon om Foreldreråd og Samarbeidsutvalg

 

Årsplan 2023 - 2024                                                                                                        

Årsplanen for Mobarn Nordbyen barnehage, er ett arbeidsredskap for å styre barnehagen mot visjonen og målene vi har satt oss, og å synliggjøre praksisen vår. Årsplanen er utarbeidet i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Årsplan 2023-2024

 

Årsoversikt 2023 - 2024

ÅRSOVERSIKT 2023 -2024

 

Handlingsplan mot mobbing 

Mobarn - Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager

 

Handlingsplan mot seksuelle overgrep 

Mobarn - Handlings- og beredskapsplan - Forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn (1)

 

Verdigrunnlag for Mobarns barnehager

Felles verdigrunnlag for Mobarn

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  - Gjeldende fra 1. august 2017

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

 

Parfymefri barnehage

Vi oppfordrer foreldrene til å være parfymefri i barnehagen og bruke parfymefri alternativ

Vær parfymefri barnehage

 

Overgang mellom barnehage og skole

Molde kommune har utarbeidet en "Plan for overgang - fra barnehage til grunnskole / SFO - fra barnetrinn til ungdomstrinn" 

Plan_for_overgang 2022-2027

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en plan "Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole"

f-4248-fra-eldst-til-yngst