www.mobarn.noVåre barnehager

Parfymefri barnehage

Mobarn Nordbyen barnehage har et barn som er allergisk mot parfymerte produkt så det er ekstra viktig at små og store ikke har sterke dufter på seg eller klær når en er innom barnehagen.

Viktig at alle som er innom barnehagen tenker over om kroppspleieprodukter en bruker er tilsatt parfyme og konserveringsmidler som kan forårsake allergi eller andre helsemessige problemer. Fint om foreldre/foresatte videreformidler informasjon til andre som henter barna i barnehagen.

Vi har forskjellige arrangement og grupper i barnehagen, og vi samarbeider ofte ved henting av barn på tvers av avdelinger, så dette gjelder barn og voksne på alle avdelingene!

Mange (både små og store) er sensitive for dufter og kan reagere, så det er viktig for mange at det brukes parfymefri alternativ

Vær parfymefri barnehage

 

m331.pdf (miljodirektoratet.no)