www.mobarn.noVåre barnehager

MILJØFYRTÅRN

Alle Mobarns barnehager er Miljøfyrtårnsertifisert, noe som innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

DETTE ER MILJØFYRTÅRN:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Mobarn Nordbyen barnehage ønsker å gå foran som et godt forbilde og gode rollemodeller. Det er viktig å se ting i et langtidsperspektiv og vise barna at vi tar deres fremtid på alvor ved å prøve å verne om miljøet, små endringer har også betydning😊

Barnehagens satsing på miljø synliggjøres i vår daglige drift, men også vårt pedagogiske arbeid ved at vi har miljø som tema på alle avdelinger i løpet av året. 

          

 

Eksempel på aktiviteter vi gjennomfører:  

  • går turer i nærmiljøet
  • kildesorterer søppel sammen med barna 
  • Barna er "søppeldetektiver" og går på jakt etter søppel i nærområdet 
  • kjøper leker og utstyr av god kvalitet 
  • barna hjelper til med beplantning på uteområdet
  • barna er med og sår grønnsaker og steller grønnsakshagen vår

 

For å hjelpe oss kan dere som foreldre bidra med:  

o   Ikke la bilen stå og gå på tomgang utenfor barnehagen

o   Gå eller sykle til barnehagen

o   Bruke matboks i barnehagen

o   Bruke tøynettene dere fikk utdelt ved oppstart

o   Ta gode miljøvalg 

 

Foreldrene er de viktigste personene i barnas liv – deres holdninger til miljø og miljøarbeid, hvordan dere viser dere som rollemodeller for barna er avgjørende for hvordan barna vil forholde seg til temaet.