www.mobarn.noVåre barnehager

Ny i barnehagen

Når barnet starter i Mobarn Nordbyen barnehage er fokuset trygg tilknytning. Både barn, foreldre og ansatte skal bli kjent og trygg på hverandre når et barn starter i barnehagen. Vi ønsker et godt og nært samarbeid mellom oss og hjemmet.

Som ny i barnehagen er det naturlig at både barn og foreldre kan kjenne seg spente og urolige. Vi er opptatt av at barnehagen og foreldrene sammen skal gi barnet en trygg start.

Vi har laget en plan for oppstart i barnehagen:

Oppstart i barnehagen

Denne planen er en grovskisse over hvordan oppstart i barnehagen kan se ut. Planen kan tilpasses den tiden dere foreldre har til rådighet.

Det er individuelt hvordan barn tilpasser seg sin nye hverdag, små barn kan trenge lenger tid i oppstarten for å bli trygg på personalet, andre barn og avdelingen. Eldre barn som har gått i barnehage tidligere vil trenge kortere tid på å bli trygg på personalet og sine nye omgivelser. Det er individuelt hvordan barn finner seg til rette i sin nye hverdag. 

Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjed. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt barnet deres, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss for å høre hvordan det går. 

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer.