www.mobarn.noVåre barnehager

MOBARN NORDBYEN BARNEHAGE SØKER BARNEHAGELÆRER I 100% STILLING

Mobarn Nordbyen barnehage har 3 avdelinger med barn i alderen 0 – 6 år. Førskolebarna er samlet på en avdeling og på de to andre avdelingene har vi barn i alderen 0 – 5 år. Barnehagen har kjempefin beliggenhet på Råkhaugen i Nordbyen, med et flott uteområde, flotte turområder og en naturklatrejungel i tilknytning til barnehagen.

SMITTEVERN

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern for barnehager. Veilederen skal gi råd og føringer til barnehager om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 5. utgave av veilederen ble publisert den 25. mars, og gjelder fra senest 12. april 2021.