www.mobarn.noVåre barnehager

UTELEK i BARNEHAGEN

Barna trives godt med å få være i aktivitet ute. Barna har mye fin lek ute, vi har et uteområde som innbyr til variert aktivitet for barna.

I Rammeplan for barnehagen står det;

«Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske kompetanse».

«Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal gi rom for ulike typer lek både ute og inne».

 

                             

Barn trenger bevegelse og aktivitet både kroppslig, følelsesmessig og sosialt for å utvikle seg. Den beste oppskriften på det er utelek. Utelek er en sosial aktivitet, der barna kan oppleve utfoldelse, mestring og motstand både fysisk, emosjonelt og sosialt på en helt unik måte. 

Naturen byr på et mangfold av aktivitetsmuligheter, og barna trives godt ute når de får bruke kroppen på en allsidig måte og utforske dyr, planter, naturfenomen og lekemuligheter naturen byr på. Vi legger derfor stor vekt på å være mye ute og på tur.

Vi har en kjempefin klatrejungel på baksiden av barnehagen hvor vi også lager mat på bålpanne.