www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarn Nordbyen barnehage

har tre avdelinger for barn i alderen 0 - 6 år. Mobarn sine barnehager jobber mot visjonen: "Beste sted å være, leke og lære"

Visjon                                                                                                                            

Mobarn Nordbyen barnehagen har også en egen visjon "Vi setter spor". Visjonen vår er at barna skal få gode minner fra barnehagen som setter spor.

 

Samarbeid                                                                                                                     

Mobarn Nordbyen barnehage legger stor vekt på at barn og foreldre skal trives og føle seg trygge på avdelingen sin, personalet og barnehagen. Barnas behov står i fokus, og vi prøver å legge best mulig til rette for det enkelte barnet og barnegruppen. Vi ønsker å komme foreldrene i møte og få til gode løsninger som kan fungere for alle parter. Vi håper nettsiden kan bidra til bedre informasjon og kommunikasjon mellom hjem og barnehage.

Beliggenhet                                                                                                                            Barnehage ligger fint til på Råkhaugen, ved siden av Råkhaugen omsorgssenter og sjukeheim, dagligvarebutikk og kunstgressbane. Barnehagen ligger i gåavstand til flere fine turområder.

Åpningstid                                                                                                                         Åpningstiden er kl. 07.00-17.00  på hverdager.                                                                Barnehagen er stengt 4 planleggingsdager pr. år helge- og høytidsdager, julaften, nyttårsaften og påskeaften. Onsdag før skjærtorsdag har barnehagen åpent til kl.12.00. Barnehagen er åpen hele sommeren, høstferie og vinterferie, se vedtektene for avvikling av ferie.

 

Planleggingsdager barnehageåret 2023/2024   

Tirsdag 15. august 2023

Onsdag 16. august 2023

Tirsdag 2. januar 2024

Fredag 10. mai 2024

                                                                                               

Miljø                                                                                                                                         Mobarn Nordbyen barnehage ble sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage den 21. desember 2011. Den 30. desember 2020 ble vi resertifisert for 3 nye år. Å være Miljøfyrtårn vil si at vi oppfyller strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Vi ser da på ordninger som barnehagen har og hvordan driften av barnehagen kan bli mer miljøvennlig. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat, og vi fyller årlig ut en miljørapport, om hva vi har gjort inneværende år.

Miljømål:                                                                                                                                  * Skape en god og trygg barnehage for barna

* Skape en god og trygg arbeidsplass for personalet

* Redusere skader og ulykker i barnehagen

* Forebygge yrkesskader

* Få et visuelt godt ytre

* Drive barnehagen på en miljøvennlig måte, med en tydelig miljøprofil