www.mobarn.noVåre barnehager

Helse miljø og sikkerhet

Vi bruker verktøyet Mentor HMS i internkontrollarbeidet. Der er det oppdaterte rutiner, sjekklister, beredskapsplaner, risikovurderinger og avvikshåndtering.

I forhold til barn og sikkerhet har vi strenge rutiner for henting av barn i barnehagen. Personalet går daglige runder på uteområdet før barna går ut og leker, og har jevnlig tellerunder som registreres på avdelingen sin mobiltelefon. I tillegg blir det gjennomført en årlig kontroll av barnehagens områder av Lekeplasskontrollen. Barnehagen har direkte varsling til brannvesenet.