www.mobarn.noVåre barnehager

FORELDRESAMARBEID

Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag i samarbeidet mellom hjem og barnehagen. Den daglige kontakten i hente- og bringesituasjoner er en fin anledning til å utveksle informasjon om barnet og gi beskjeder. Både personalet og foresatte trenger tilbakemelding for å kunne forstå og imøtekomme barnas behov.

Personalet ønsker å være tilgjengelige, og kunne motta informasjon om morgenen og ikke minst beskrive hendelser fra hverdagen til barna ved henting. Hvis det er informasjon som foreldrene opplever er vanskelig å gi ved henting og levering ta gjerne en telefon, send en melding til avdelingen, eller avtal tid til et møte. Foreldre/foresatte kan også be om en samtale utenom de faste foreldresamtalene  høst og vår hvis det er noe en ønsker å ta opp som er vanskelig i hente- og bringesituasjoner. Ta kontakt hvis noe er uklart, eller dere har spørsmål.

På hjemmesiden til barnehagen www.nordbyen.mobarn.no finner dere oppdatert informasjon om barnehagen, dere kan også få informasjonen gjennom appen «Kidplan». Foreldre/foresatte får påloggingslink til appen på barnets oppstartsdato i barnehagen. Da kommer dere inn på MINE SIDER - innlogging med passord som bare foreldrene kan se for sin avdeling. Her finner dere informasjon som barnehagen legger ut:

Personalet skriver aktuell informasjon om dagene i barnehagen på Tavla, her er også informasjon til foreldrene om hva som skal skje fremover, så viktig at foreldrene følger med på tavla vår😊

Agenda står det hva varmmat fra Matiboks vi får tirsdager og torsdager, og informasjon om faste aktiviteter og samlinger.  Under Album legger vi ut bilder.

Følg Mobarn på facebook: https://www.facebook.com/Mobarn-391578104260989/

 

Medvirkning

Ved at dere som foreldrene deltar på møter, arrangement og aktiviteter i barnehagen, og svarer på brukerundersøkelsene våre, får dere mulighet til å påvirke våre planer om hva vi skal legge vekt på og jobbe med. Foreldrene kan medvirke i det daglige i kontakt med personalet i bringe og hente-situasjoner. Foreldrene kan komme med ønsker og innspill til personalet og styrer.

Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i Foreldreråd og Samarbeidsutvalg.

 

Forventninger

vi forventer at foreldrene viser engasjement og interesse for det som skjer i barnehagen.  

  • Følger med på nettsiden/app – Tavla, Agenda, Album og leser skriv og informasjon fra barnehagen 
  • Barna har nok klær og skift i barnehagen, fyller på med klær og holder orden i korgene. 
  • Rett klær til rett tid 
  • Hjelper barnet å vaske hendene når dere kommer i barnehagen 
  • Stiller på arrangement, foreldremøter og foreldresamtaler, dugnad….. 
  • Åpen dialog om barna og familiesituasjon, for at barna skal ha de best mulig 
  • Gir tilbakemelding om ting som er bra og ting som ikke er bra 
  • Sier ifra til en av personalet når barnet kommer om morgenen, og når de blir hentet om ettermiddagen 
  • Foreldrene spør når ting er uklart, lurer på noe 
  • Gjør seg ferdig med mobiltelefonen før en går inn porten i barnehagen!