www.mobarn.noVåre barnehager

FORELDREUNDERSØKELSEN 2022

I november 2022 skal Mobarn gjennomføre Foreldreundersøkelsen. Mobarn Nordbyen barnehage gjennomfører Foreldreundersøkelsen fra den 1. november til den 25. november. Det er foreldre/ foresatte til barna i barnehagen som skal svare på undersøkelsen. Det er kun en av foreldrene som skal svare per barn.  

Foreldreundersøkelsen gir foreldrene/foresatte mulighet til å si sin mening om barnets trivsel og andre forhold ved barnehagen. Undersøkelsen skal først og fremst brukes for å gjøre barnehagen bedre. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om tilbudet i barnehagen. 

Resultatene fra undersøkelsen vil også inngå i statistikk som utarbeides i Utdanningsdirektoratet, og inngå i arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen. Deler av resultatene publiseres på barnehagefakta.no og Udirs statistikksider.

Når foreldrene skal svare på undersøkelsen, får de en sms og e-post med lenke fra barnehagen. Si ifra til barnehagen hvis dere ikke har motatt lenke til undersøkelsen. Foreldrene velger selv om de vil svare på undersøkelsen. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Undersøkelsen er tilgjengelig på; Norsk (bokmål og nynorsk), Engelsk, Samisk, Arabisk, Somali, Urdu, Polsk og Litauisk.

Håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på Foreldreundersøkelsen vår😊