www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarns musikkvideo "Du kan bli min venn"

Mobarn har en helt egen Mobarn-sang om vennskap, med tilhørende musikkvideo

Mobarn-sangen heter "Du kan bli min venn!" og handler om viktigheten av å legge til rette for gode vennskapsrelasjoner i barnehagene våre.

Tekst/melodi: Carina Frantzen og Elisabeth Nesset. Miks: Mads Johansen. Fremførelse: Elisabeth Nesset, Carina Frantzen og barn fra Mobarn Øverland barnehage. Film: TIBE reklamebyrå.

Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel og opplevelse av å ha det bra i barnehagen, og vi som jobber i Mobarn skal til enhver tid være tilstedeværende voksne som kontinuerlig jobber for at ingen barn faller utenfor. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante, legge til rette for og legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes.


I 2018 lanserte Mobarn maskoten Venny, som vil være med å spre glede og moro på alle Mobarns barnehager, og være selve symbolet på viktigheten av gode vennskapsrelasjoner. 

 https://www.youtube.com/watch?v=x5THiFVpSLA