www.mobarn.noVåre barnehager

INFORMASJON OM INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass. Det kan også søkes om gratis kjernetid for barn mellom 2 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt. Familien må søke om reduksjon til kommunen.

Det må sendes ny søknad hvert år. Søknadsfrist er 1. juni hvert år for å få behandlet søknaden innen 15. august. Søknader som kommer inn etter fristen bli behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett barnehageår. 

Det kan søkes underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. 

Mer informasjon på Molde kommue sin hjemmeside: 

https://www.molde.kommune.no/barnehage/priser-og-betaling/billigere-barnehage-for-familier-med-lav-inntekt/

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via linken

https://barnehage.visma.no/molde

 

For at søknad skal bli saksbehandlet må det følge med gyldig dokumentasjon. 

Mer informasjon finnes på www.molde.kommune.no og www.udir.no