www.mobarn.noVåre barnehager

BARNEHAGEDAGEN TIRSDAG 10. MARS 2020

Arrangementet for førskolebarna på barnehagedagen i Molde avlyses. Tiltaket er et ledd i kommunens arbeid med å redusere smitterisikoen for coronaviruset.