www.mobarn.noVåre barnehager

Barne- og ungdomsplan 2016-2026

Barne- og ungdomsplan 2016-2026 legges ut på kommunens hjemmeside www.molde.kommune.no/planportalen i tiden 22.juni 2016 til 20.september 2016.

Høringsbrev barne og ungdomsplan 2016-2026

Offentlige organer og andre med interesse for barn og unge kan sende
innspill/merknader via Molde kommunes hjemmeside

Høringsfrist er 20.september 2016.