www.mobarn.noVåre barnehager

Økning av månedsbetaling fra 1. august 2019

I statsbudsjett for 2019 ble det vedtatt økning av månedsbetaling fra 01.01.19 og fra 01.08.19

I november 2018 ble det informert om økning av foreldrebetaling for 2019 fra januar og august.

 

Økning i månedsbetaling for barnehagene:

Plass 01.01.19                                01.08.19

100% kr 2990,-                                kr 3040,-

80% kr 2811,-                                   kr 2858,-

60% kr 2123,-                                   kr 2158,-

50% kr 1764,-                                   kr 1794,-

40% kr 1523,-                                   kr 1550,-

 

Familier som er innvilget redusert månedsbetaling i hht kommunalt vedtak gjeldende for barnehageåret 2018/19 vil fortsette med samme betalingsbeløp som tidligere tom 14.08.19.