www.mobarn.noVåre barnehager

Felles foreldremøte for Mobarn-barnehagene i Molde kommune

Det viktige temaet "Mobbing i barnehagen - de voksnes ansvar", står på agendaen når det 7. mars inviteres til felles foreldremøte for alle Mobarn-barnehagene i Molde kommune.

Vi ønsker å lage gode og engasjerende foreldremøte for foreldrene i barnehagen vår. Vi tror at den beste måtene å få til dette på er å finne tema som er engasjerende og betydningsfulle.

Mobarn har derfor leid inn FUB (foreldreutvalget for barnehagen – et nasjonalt utvalg for foreldre i barnehage) til å snakke om temet "Mobbing i barnehagen - de voksnes ansvar". Hvis dere vil vite mer om hva FUB er finner dere det på: http://www.fubhg.no/

Det er Lou Cathrin Norreen fra FUB som kommer til Molde, og hun vil ta for seg følgende:

  •                   Hva sier forskning om mobbing i barnehagen?
  •                   Hva er mobbing og hvorfor mobber barn?
  •                   Hva kjennetegner et godt barnehagemiljø, og hvordan få til dette?
  •                   Betydningen av samarbeid med foreldrene
  •                   Hvordan avdekke, stoppe og følge opp?
  •                   Mobbing og vennskap


Vi håper alle foreldre har mulighet til å være med på foreldremøtet, og at vi sammen kan gjøre det vi kan for at alle barn skal ha det bra.

 

Dato: Onsdag 7. mars 2018
Tid: Kl. 18.00-20.30
Sted
Bjørnsonsalen, Scandic Seilet