www.mobarn.noVåre barnehager

NASJONAL MARKERING TORSDAG 19. NOVEMBER 2020

Hjelp oss å stoppe forskjellsbehandlingen - før det er for sent!

I forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått å kutte 350 millioner kroner i pensjonstilskudd til private barnehager. PBL (private barnehagers landforbund) arrangerer en nasjonal markering torsdag den 19.november for å stoppe forskjellsbehandlingen av private barnehager. 

Det har kommet forslag om å arrangere foreldrekaffe ute, Mobarn vil delta i markeringen men på grunn av corona-situasjonen deltar vi digitalt.

Her er link med informasjon og en oppfordring til å støtte saken.

 http://www.mobarn.no/Innhold/Side/127494

 

Med vennlig hilsen

Monica U. Hestholm

Styrer