/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Korona – trafikklysmodellen innføres igjen i barnehagene

Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen innføres igjen fra den 9. desember 2021. Dette innebærer at alle barnehager og skoler må drive på grønt nivå. Lokale helsemyndigheter i kommuner med mye smitte kan vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå.

Molde kommune har ingen lokale smittevernregler nå. Det er nasjonale anbefalinger og regler som gjelder. Tiltakene gjelder i fire uker. Regjeringen vil løpende vurdere å heve tiltaksnivået til gult nivå nasjonalt.

 

Smitteforebyggende tiltak

Prinsippet for godt smittevern er å bruke mange ulike tiltak som til sammen gir bedre beskyttelse. Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt. Dette gjelder på alle tiltaksnivå.

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, vil sykdom forekomme, selv med gode smitteverntiltak. Det betyr at det kan komme smitte inn i barnehagen, men tiltakene beskrevet her vil begrense en eventuell smittespredning

 

De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning:

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer. 

Barn med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde! Testing anbefales. 

Barn skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn bør teste seg og kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie. De kan komme tilbake selv om de har restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

 

2. God hygiene.

Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

 

3. Redusert kontakt mellom personer.

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.