www.mobarn.noVåre barnehager

Helsesøster i barnehage 2019/2020 - Nytt tilbud i Molde

Helsestasjonen og alle barnehagene i Molde ønsker å utvide et samarbeid, og åpne for at foreldre kan få snakke med helsesøster i barnehagen. Dette er en utprøving av et tilbud, og foreløpig er det en helsesøster, Gunvor Ruset, som har en stilling rettet ut mot barnehagene.

I praksis betyr dette at

  • Alle foreldre til barn som fylte 2 år i 2019 får tilbud om et gruppetreff lokalisert til sin barnehage. Foreldretreffet ledes av helsesøster og pedagogisk leder, der tema knyttes til samspill, foreldrerolle, barns utvikling og helse.  Helsesøster kontakter den enkelte barnehage for tidspunkt og forberedelse til foreldretreffet. Etterpå blir det sendt ut invitasjon til de aktuelle foreldrene.  
  • Helsesøster kan delta på foreldresamtaler i barnehagen sammen med pedagogisk leder og foreldre :

o   Ved at foreldre selv tar initiativ til samtalen

o   Ved at barnehagen tar initiativ til en slik samtale, i samråd med foreldrene, og det er naturlig å koble           inn helsesøster.

o   Ved at helsestasjonen foreslår en samtale mellom foreldre, helsestasjon og  barnehage. Dette gjelder           barn/familier som har vært fulgt opp litt ekstra fra helsestasjonen og som kan ha behov for at                     personalet er godt forberedt for å ta imot barnet/familien på best mulig måte og er forberedt før                 barnehagestart.