www.mobarn.noVåre barnehager

NY FINANSIERING AV BARNEHAGER 2016

Nå avgjøres den fremtidige finansieringen av barnehagene. Gammel og ny modell er ute på høring - en av dem skal tre i kraft 1. januar 2016

Informasjon om ny og enklere modell for finansiering av barnehager, se videoen som forteller mer om den nye finansieringsmodellen og bemanning og tilskudd for barnehager i Molde.

NY FINANSIERING 2016