www.mobarn.noVåre barnehager

BESØK AV VENNY

I uke 46 får Mobarn Nordbyen barnehage besøk av Venny og har ekstra fokus på vennskap. I 2018 lanserte Mobarn maskoten Venny, som er med å spre glede og moro på alle Mobarns barnehager, og er selve symbolet på viktigheten av gode vennskapsrelasjoner. Det ble også laget en Mobarn-sang "Du kan bli min venn!" som handler om viktigheten av å legge til rette for gode vennskapsrelasjoner i barnehagene våre.

Venny er på besøk på en avdeling pr. dag med en pausedag imellom;

 Mandag 9. november:      avdeling Humlehjørnet

Onsdag 11. november:     avdeling Flaggspetten

Fredag 13. november:      avdeling Solkroken

 

Venny har vært i karantene før han kommer på besøk og skal selvfølgelig i karantene etter at han har vært på besøk, smittevernreglene bli fulgt opp.

Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel og opplevelse av å ha det bra i barnehagen, og vi jobber med å være tilstedeværende voksne som jobber for at ingen barn faller utenfor. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante, legge til rette for og legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes.

Mobarn Nordbyen barnehage har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing som ligger på hjemmesiden vår under «planer».

Foreldre og personalet har en viktig oppgave med å legge til rette for og skape vennskap mellom barna - det skal være nulltoleranse for mobbing. Gjennom holdningsskapende arbeid og konkret handling i samarbeid med hjemmene skal personalet skape et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø som forebygger krenkelser og mobbing.

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5THiFVpSLA          

Tekst/melodi: Carina Frantzen og Elisabeth Nesset. Miks: Mads Johansen. Fremførelse: Elisabeth Nesset, Carina Frantzen og barn fra Mobarn sine barnehager. Film: TIBE reklamebyrå.