www.mobarn.noVåre barnehager

PROSJEKT "VENNSKAP PÅ RAMME ALVOR"

Torsdag 4. februar var det avslutning på prosjektet "Vennskap på ramme alvor" og lansering av digital sluttrapport i kantina på Molde Videregående for alle barnehageansatte i Molde, og inviterte gjester.

I den digitale sluttrapporten er det bidrag fra alle barnehagene om hva de har jobbet med i proskjektperioden. Her viser barnehagene et stort mangfold av hva de har hatt fokus på i prosjektet

Her er link til rapporten:

Vennskap på ramme alvor