www.mobarn.noVåre barnehager

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer ny nettside for foreldre

Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

Nettsiden "Foreldrehverdag.no" bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne.

Ny nettside foreldrehverdag.no - Bufdirektoratet

 

www.foreldrehverdag.no

 

https://youtu.be/p9omWgI5BNc