www.mobarn.noVåre barnehager

INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE

Stortinget vedtok en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass fra 1. mai 2015.

Foreldre med rett til reduksjon må søke om reduksjon til kommunen. Søknadsskjema finnes på kommunen sin hjemmeside: www.molde.kommune.no                                                                         

Se informasjonsskrivet for mer informasjon

Inntekstgradert foreldrebetaling fom 1 mai 2015