www.mobarn.noVåre barnehager

FORESLÅTT ENDRING I MAKSPRIS

I forslag til statsbudsjett er månedsbetaling for hel plass i barnehagen for 2021 satt til kr. 3 230,- pr. mnd

Foreldre/betalere varsles hermed om at dersom forslaget blir vedtatt vil prisene for barnehageplasser i Mobarn bli endret tilsvarende med virkning fra 01.01.21, gjeldende for forfall januar pr 20.01.21.

Nye satser blir offentliggjort på vår hjemmeside når vedtaket i statsbudsjettet er fattet. Kostpenger vil fortsette med nåværende sats kr 325,- også for 2021.
For familier med redusert månedsbetaling og/eller gratis kjernetid, vil makspris i hht familiens vedtak opprettholdes for vårsemesteret 2021 frem til det evt kommer nytt vedtak fra kommunen.