www.mobarn.noVåre barnehager

Hils på Venny - Mobarns nye maskot!

Tirsdag 5. juni var 160 førskolebarn fra Mobarn samlet til lek og moro i årets Mobarn-mesterskap i Jensgurilia. Her fikk de hilse på Mobarns nye maskot, Venny, for aller første gang.

Vi håper Venny vil være med på å spre glede og moro på alle Mobarn sine barnehager fremover, og være selve symbolet på viktigheten av gode vennskapsrelasjoner.

Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel og opplevelse av å ha det bra i barnehagen, og vi som jobber i Mobarn skal til enhver tid være tilstedeværende voksne som kontinuerlig jobber for at ingen barn faller utenfor. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante, legge til rette for og legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes.

Vi ønsker Venny hjertelig velkommen til Mobarn og gleder oss til mange fine stunder sammen!