www.mobarn.noVåre barnehager

FORELDREMØTE

Torsdag den 4. april blir det felles foreldremøte med Kristin Øksenvåg som er mobbeombud i Møre og Romsdal, for Mobarn Nordbyen og Øverland barnehage kl. 18 - 20 på Rådhussalen i Molde kommune.

Dette er noe av det Kristin vil snakke om:

Alle barn skal oppleve tilhørighet og å være inkludert i fellesskapet i barnehagen. De aller fleste barna trives og har det trygt og godt i barnehagen, men dessverre er det noen som faller utenfor. Dette kan få store konsekvenser for flere parter. Hva er egentlig mobbing i barnehagen? Hvordan kan barnehagen og foreldrene sammen skape et inkluderende og trygt oppvekstmiljø for barna? Hva er din rolle - og er det langt mellom liv og lære?