www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldrekonferansen: «Bemanning i barnehagen»

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) arrangerer foreldrekonferansen: «Bemanning i barnehagen» på Gardermoen fra 19. – 20. oktober 2019.

Deltakelse på konferansen er gratis, FUB dekker i tillegg opphold for alle og reiseutgifter for deltakere som bor mer enn 20 mil unna Gardermoen.

Foreldrekonferansen: «Bemanning i barnehagen»

Det er ikke noe kommersielt ved FUB eller konferansen, da FUB er et nasjonalt og statlig utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

 

Lou Cathrin Norreen
seniorrådgiver
--------------------------------------------------------------------------
Telefon sentralbord: (+47) 477 99 200
lou.norreen@fubhg.no
--------------------------------------------------------------------------
FUB - Foreldreutvalget for barnehager

Postboks 29, 3800 Bø i Telemark
Besøksadresse: Lundevegen 3, Bø i TelemarK