www.mobarn.noVåre barnehager

FØRSKOLEGRUPPA

Førskolegruppa vår heter "Revungan". Barnehageåret 2022 - 2023 har vi samlet alle førskolebarna og 5 barn født i 2018 på avdeling Humlehjørnet.

Mobarn Nordbyen barnehage har utarbeidet en plan for førskolegruppa "Revungan" som foreldrene får ved oppstart av førskolegruppa. Vi bruker faglitteratur og Rammeplanen, egne erfaringer og kreativitet for å utvikle et best mulig tilbud til førskolebarna. I løpet av barnehageåret får foreldrene informasjon om planer/aktiviteter og oppsummering av hva som blir gjort på førskolegruppa. Roger, Eva Anette og Anne Marie er på avdeling Humlehjørnet barnehageåret 2022/2023.

Plan for Revungan

   

Her er plan "Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehagen og skole i Molde kommune 2022-2027 

Plan for overgang fra barnehage til skole 2022 - 2027