www.mobarn.noVåre barnehager

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2023/2024

Nytt barnehageår starter tirsdag den 15. august. Personalet har planleggingsdag tirsdag den 15. august og onsdag den 16. august. Første dag for barna i barnehagen for barnehageåret 2023/2024 blir torsdag 17. august. Vi gleder oss til å komme i gang med ett nytt barnehageår og bli kjent med nye barn og foreldre:-) Velkomment tilbake til de som har vært på ferie:-)

Mobarn Nordbyen barnehage legger stor vekt på at barn og foreldre skal trives og føle seg trygge på avdelingen sin, personalet og barnehagen.

Noe av det viktigste vi jobber med i hverdagen er at barna skal lære å delta i lek med andre barn og kunne inkludere andre i sin lek. Vi jobber med å legge til rette for lek og aktiviteter så barna får bruke sitt mangfold, være i aktivitet, få venner, være en del av et fellesskap, føle seg betydningsfull og godtatt som en er.

Den første tiden i barnehagen vil det være en rolig start på avdelingen. Vi bruker tid på å bli kjent slik at vi er sikre på at alle finner seg godt til rette på avdelingen og i barnehagen. For at barn skal ha mulighet til å etablere trygge og nære realsjoner i barnehagen, må både barnehagen og foreldrene legge til rette for god tid og ro i tilvenningsfasen.

Det er individuelt hvordan barn finner seg til rette i sin nye hverdag. Tilvenningstiden for barnet slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen uten foreldre, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foreldrene ikke er der. Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjed. Når man skal gå fra barnet, er det viktig å ta avskjed, si klart i fra når dere går "ha det". Vår erfaring tilsier at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne.

Føler dere utrygghet etter å ha forlatt barnet deres, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss for å høre hvordan det går. Det kan oppleves vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker man ikke kjenner. Slike følelser opplever de fleste foreldre/foresatte. Snakk med oss og fortell oss om din usikkerhet. Da kan vi sammen gjøre tilvenningen god for alle parter.

Barnehagen legger stor vekt på å skape ett godt samarbeid og en god dialog mellom hjem og barnehage. Vi ønsker å komme foreldrene i møte og få til gode løsninger som kan fungere for alle parter. Så ta kontakt og hold oss oppdatert på hvordan du opplever at barnet ditt har det hjemme og i barnehagen, så vi kan skape en best mulig barnehage for barna. Det er viktig at vi får til et godt samarbeid og en god dialog – til beste for barnet