www.mobarn.noVåre barnehager

VENNSKAP

Noe av det viktigste vi jobber med i hverdagen er at barna skal lære å delta i lek med andre barn og kunne inkludere andre i sin lek.

Mobarn Nordbyen barnehage jobber med å legge til rette for lek og aktiviteter så barna får bruke sitt mangfold, være i aktivitet, få venner, være en del av et fellesskap, føle seg betydningsfull og godtatt som en er!

 

                 

 

Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre. Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter, og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. (I årsplanen som ligger under punktet "Planer", står det mer om vennskap)

Mobarn Nordbyen barnehage deltok i Molde kommune sitt prosjekt "Vennskap på Ramme alvor" fra mars 2014 til februar 2016. Link til prosjektrapporten finner du her

Prosjektrapport "Vennskap på Ramme Alvor"