www.mobarn.noVåre barnehager

SMITTEVERN

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern i barnehager. Veilederen skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronavirus-utbruddet (covid-19) våren 2020. 4. utgave av veilederen ble publisert den 28. september 2020.

Hovedpunktene i smittevernveilederen:

  •   Syke personer skal ikke være i barnehagen
  •   God hygiene
  •   Redusert kontakthyppighet mellom personer

 veileder-i-smittevern-for-barnehager-4.-utgave_28.09.2020

I den 4 utgaven av veilederen er det oppdatering på utdypende råd om bl.a; barnehagens rolle ved utbrudd og smittesporing, ventilasjon og lufting, avstand......

For å begrense smitte har vi satt i gang med en rekke tiltak i Mobarn Nordbyen barnehagen i henhold til veilederen. Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. For å redusere kontakthyppighet mellom personer er antall barn som er tett sammen redusert, og det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter.

Vi har tilrettelagt så smitterisikoen er så lav som mulig, og det innebærer en annerledes barnehagehverdag for små og store i barnehagen med nye regler og rutiner.

Planen inneholder tiltak som barnehagen skal sette i verk ved grønt, gult og rødt nivå - kalt trafikklysmodellen. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Den 2. juni nedjustere barnehagene fra tiltakene på rødt nivå til gult nivå.

Personalet har vært gode på å innføre nye regler og rutiner på avdelingene. Det er mye som skal koordineres i forhold til praktisk gjennomføring av barnehagehverdagen. Barna er veldig gode til å følge regler om håndvask, soner, grupper og andre smittevernregler.

Viktig at foreldre/foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen, og at alle har skjerpet fokus på smittevern.

Foreldrene/foresatte kan komme inn i garderoben ved levering og henting av barna, men må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte og unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen. 

Syke personer skal ikke være i barnehagen!