www.mobarn.noVåre barnehager

BARNEHAGEPLASS

I Molde kommune er det ett hovedopptak fra august måned (nytt barnehageår). Søknadsfrist for hovedopptaket 2023/20224 er 1. mars 2023.

Barn som har plass i barnehagen trenger IKKE å søke plass på nytt. Tildelt plass beholdes til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år, eller ved oppsigelse av barnehageplassen.

De som ønsker barnehageplass, endring av barnehageplassen eller overføring til en annen barnehage, må bruke søknadsportalen. Det er ett skjema som gjelder for alle barnehagene i Molde kommune. Når søknad om endring eller bytte av barnehage innvilges i hovedopptaket, faller tidligere tilbud automatisk bort.

For å være med i hovedopptaket i 2023 må du ha søkt etter 1. desember 2022. Så hvis du leverte søknad før 1. desember, må du slette denne og legge inn på nytt. Dette gjelder både for søknad om ny barnehageplass og for søknad om overføring til annen barnehage.

Her er link til å søke om barnehageplass:

https://www.molde.kommune.no/barnehage/soke-bytte-eller-si-opp-plass/slik-soker-du/

Utenom hovedopptak blir søkanden vurdert når en plass blir ledig!