www.mobarn.noVåre barnehager

BARNEHAGEPLASS

I Molde kommune er det ett hovedopptak fra august måned (nytt barnehageår). Søknadsfrist for hovedopptaket 2021/2022 er 1. mars 2021.

Barn som har plass i barnehagen trenger IKKE å søke plass på nytt. Tildelt plass beholdes til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år, eller ved oppsigelse av barnehageplassen.

De som ønsker barnehageplass, endring av barnehageplassen eller overføring til en annen barnehage, må bruke søknadsportalen. Det er ett skjema som gjelder for alle barnehagene i Molde kommune. Når søknad om endring eller bytting av barnehage innvilges i hovedopptaket, faller tidligere tilbud automatisk bort.

Her er link til søknadsportalen:

https://www.molde.kommune.no/barnehage/soke-bytte-eller-si-opp-plass/slik-soker-du/

Utenom hovedopptak blir søkanden vurdert når noe blir ledig!