www.mobarn.noVåre barnehager

RUTINER

Under punktet rutiner vil vi legge inn aktuelle rutiner til informasjon som Mobarn Nordbyen barnehage har i forhold til helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Mobarn har HMS-system kalt Mentor som leases gjennom PBL (private barnehagers landsforbund).

Aktuelle rutiner til informasjon ved oppstart i barnehagen:

Oppstart i barnehagen

Foreldre som ikke bor sammen

Hente og bringesituasjoner

Personopplysninger og informasjonssikkerhet

Tillatelser og reservasjoner ved bildebruk av barn

Samtykkeerklæring

Sikkerhet i barnehagen

Registrering og telling av barn

Måltid

Soving i barnehagen

 

 

God hygiene er et viktig tiltak for å hindre smittespredning og forebygge infeksjoner. 

Foreldrene må hjelpe barna å vaske hendene med vann og såpe når de kommer inn i barnehagen.

Viktig at foreldrene tar med hjem og vasker dresser, votter, lue, bøffer, kosedyr og kosekluter for å forebygge og unngå smitte, og følger 48-timers regelen ved omgangssyke.

Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og være feberfri.

Mobarn Nordbyen barnehage forholder seg til folkehelseinstituttets anbefalinger om sykdom og smitte www.fhi.no 

Mobarn har HMS-system (Helse, Miljø og Sikkerhet) kalt Mentor som leases gjennom PBL (private barnehagers landsforbund)

 

Aktuelle rutiner i forhold til hygiene og sykdom:

Legemiddelhåndtering

Syke barn

Smittsomme sykdommer

Omgangssyke

Tiltak ved smittsomme sykdommer

Skjerpende hygienerutiner

Håndhygiene